Communicatie is niet het meest communicatieve woord. Het betekent zoveel dat niet-communiceren ondoenlijk is. 

Communicatie, taal, is samenwerken (Grice), zoals deelnemen aan het verkeer. Met geschreven en ongeschreven regels, mensenwerk vol misverstanden. Iedereen toetert of foetert wel eens als een andere auto je in de weg zit. Maar tegen wie roep je wat en waarom eigenlijk? 

Vaak wordt de auto voor je net zo gehinderd, is de berijder net zo machteloos, ongeduldig of gestrest. Toen ik bij NS brieven van reizigers beantwoordde, kwam er geregeld een klacht over een blikseminslag. Niet omdat NS die had veroorzaakt, grapten we dan, wel omdat NS een adres heeft en God niet.

Of je dat nou bewust doet of niet, communiceren is op vier verschillende niveau’s een onvermijdelijke activiteit met resultaat: de inhoud, de expressie, de relatie en het appel (de boodschapvierkant). Vaak begint dat met het definiëren van een gezamenlijke wereld. Daarom, wachtend bij de bushalte tegen een vreemde, het praatje over het weer.

Communiceren kan 1-op-1, 1-to-many en many-to-many, direct en via een steeds grotere diversiteit aan kanalen: ‘media’, het verwarrende containerbegrip voor mensen en middelen tussen (‘midden’) zender en ontvanger.

Communicatie kan top-down en centraal en wordt steeds meer bottom-up en decentraal of gedistribueerd.

Communicatie is een veelgebruikte kapstok voor organisatieproblemen. Vooraf, vroeg in proces, hoeft communicatie er nog niet bij worden betrokken. Achteraf was de communicatie niet goed. Gelukkig verandert dat snel, want veel (strategische) uitdagingen gaan juist over communicatie(technologie). Sterker nog: ik denk dat ‘communicatie’ en ‘cultuur’ belangrijker worden dan ‘systeem’ en ‘organisatie’. 

Communicatie is een jonge ‘kunde’. Toen ik net studeerde heette het nog taalbeheersing en het klassieke model van Shannon & Weaver (1949) was eenvoudig. 

Er is veel veranderd, vooral (communicatie)technologie en de wijze waarop we die benutten. We zijn tot veel meer in staat, maar dat is wel veel complexer geworden. Veel organisaties, de overheid incluis, zoeken naar nieuwe vormen om die nieuwe mogelijkheden te benutten, naar de potentie van transformatie.

Om je als organisatie te onderscheiden en mensen aan je te binden is zoveel meer nodig dan het klassieke Zender-Boodschap-Ontvanger met een tekst waar een punt achter kan. Effectieve communicatie draait steeds meer om de context, tot 1-op-1 gepersonaliseerde boodschappen aan toe. Gewoon, omdat het kan.

Communicatie vergt voortdurende afstemming van doelgroepen, kanalen, interactie en toon. Daarvoor zijn vooral mensen nodig die communicatief vaardig zijn (‘communicatie is geen afdeling maar een mentaliteit’). Daarvoor is techniek nodig en daarvoor is een communicatieplan nodig, met de juiste mediamix en crossmediale content die mensen bereikt, raakt, bindt en activeert.

Wat kan ik voor jouw communicatie betekenen? Bel 06 27062138 en vertel het me:

Een greep uit mijn communicatieactiviteiten:

Wat kan ik voor jouw communicatie betekenen? Bel 06 27062138 en vertel het me:

  • Strategische communicatie: digitale transformatie, positionering, personalisering, community building, storytelling
  • Externe communicatie: events, persvoorlichting, klantverhalen, medewerkersverhalen, nieuwsberichten, nieuwsbrieven, foldermateriaal, reputatiemanagement en social media 
  • Interne communicatie: cultuur, identiteit, personeelsmagazine, sociaal intranet, 
  • Branded content