Kort:

In mijn visie en aanpak staat de mens centraal. Met (communicatie)technologie evolueert vooral de manier waarop we ons tot elkaar verhouden en verbindingen vormgeven. Daardoor zijn we tot veel meer in staat, al is dat wel veel complexer geworden. Veel organisaties, de overheid incluis, zoeken naar nieuwe vormen om die nieuwe mogelijkheden te benutten: dat is transformatie.

Om je als organisatie te onderscheiden en mensen aan je te binden is zoveel meer nodig dan het klassieke Zender-Boodschap-Ontvanger met een tekst waar een punt achter kan. Effectieve communicatie draait steeds meer om de context, tot 1-op-1 gepersonaliseerde boodschappen aan toe. Gewoon, omdat het kan.

Communicatie vergt voortdurende afstemming van doelgroepen, kanalen, interactie en toon. Daarvoor zijn vooral mensen nodig die communicatief vaardig zijn (‘communicatie is geen afdeling maar een mentaliteit’). Daarvoor is techniek nodig en daarvoor is een communicatieplan nodig, de juiste mediamix en crossmediale content die mensen bereikt, raakt, bindt en activeert.

 

Lang:

Onder ‘visie’ versta ik hoe je naar je omgeving kijkt en welke onderliggende lange termijn ontwikkelingen je dan ziet. Het is cruciaal elk project daarmee te beginnen. Het gebeurt nogal eens dat verschillende mensen verschillende definities hanteren van ‘visie’. ‘Hoe ik de toekomst zie’, bijvoorbeeld. Kan ook, als iedereen maar wel dezelfde taal spreekt. Want taal is samenwerken (Grice).

In mijn visie staat de mens centraal en die evolueert met technologische vernieuwingen zoals gereedschap, het schrift, stoommachines en internet. Zoom je in op communicatie dan zie je dat de mens over steeds meer informatie en verbindingen beschikt en daardoor steeds meer mogelijkheden heeft. Dat is de essentie van transformatie (Jan Bommerez).

In wezen verandert de mensen volgens mij niet: we willen ons verbinden en onderscheiden en zoeken daarin balans. In samenspel met onze omgeving, door taal en verhaal, vormen we onze identiteit (Paul Verhaeghe). 

Wat niet verandert is dat we van betekenis willen zijn: ‘er mogen zijn’, ‘een bijdrage leveren’, ‘ertoe doen’. Wat wel verandert is hoe we betekenis (kunnen) geven aan ons leven en werk.

‘Individualisering
is iets heel anders dan personalisering’

Het is niet zozeer onze inhoud, onze individuele behoefte, die verandert (individualisering: ‘what’s in it for me’). Het is de vorm, de wijze waarop we ons tot elkaar verhouden en verbindingen vormgeven, die verandert. Betekenis ontstaat in die verhouding tot anderen, tot informatie, overheid en bedrijven. Dé uitdaging in deze tijd is dat die verhoudingen kantelen (Jan Rotmans), wat tot misverstanden en verlies van houvast leidt. 

  • van massacommunicatie naar social media;
  • van zuilen naar community’s;
  • van aanbodgestuurd naar vraaggericht;
  • van top-down naar bottom-up;
  • van centraal naar decentraal en distributed;
  • van content naar context.

Aandacht is goud waard en organisaties willen allemaal relevant en ‘dichtbij’ zijn, als het technisch kan 1-op-1 (personalisering). 

Ofwel: de communicatie verandert. Precies waarom we (communicatie)technologie ontwikkelen (profielen, CRM, big databases). Precies waarom ‘communicatie’ zo’n mooi vak is. 

De eerste uitdaging in deze tijd is de vraag te (laten) organiseren voor je je aanbod kunt doen. Daarmee begint de ontwikkeling van verdienmodellen, vormen van zeggenschap en samenwerking. Dat vergt een heel andere manier van kijken.

Missie

Mijn missie is mensen over de juiste informatie te laten beschikken (journalistiek) en te verbinden (communicatie). Wat er kan steeds meer, al is wel het veel complexer. Mensen zijn tot veel meer in staat, en steeds meer mensen kunnen het niet bijbenen. 

De grote vraag is hoe we – bewoners, overheid en bedrijfsleven – richting geven aan technologische ontwikkelingen en het gebruik daarvan. Daarom zet ik me graag in voor communicatieprofessionals (het UCK) en de journalistiek van vandaag (NVJ) en van morgen (het NTI). Daarom ook stichting Leefomgeving Doe-Het-Zelf (under construction, bel 0627062138 of mail me voor meer informatie). 

 

Als genoeg mensen goed geïnformeerd en verbonden zijn, zijn ze tot veel in staat. Mij geeft niets meer voldoening dan dat mogelijk maken en in hun blijdschap te mogen delen. In het klein en in het groot. Of het nou om klanten, lezers, collega’s of buren gaat. 

Dat is waarom ik Nieuw-Welgelegen bedacht, Rondom Voetbal in de markt zette en Vakbond 2.0 bij de FNV introduceerde. En ook waarom ik als pilotproject voor Leefomgeving Doe-Het-Zelf met mijn buren een Jeu de Boules-baan Doe-Het-Zelf (foto’s) heb aangelegd. Daarom sta ik bij OpenIMS een dag in de week met mijn laarzen in de modder van de ICT en schrijf klant- en medewerkersverhalen over de kracht van informatiemanagement. Daarom interview ik voor de FNV met veel plezier inspirerende mensen over Eerlijk Delen

Ik denk graag mee over visie, missie, transformatie en positionering van organisaties  en doe niets liever dan creatieve crossmediale concepten bedenken en op een redactie (digitale) magazines en verhalen maken.

Om je als organisatie te onderscheiden en mensen aan je te binden is zoveel meer nodig dan het klassieke Zender-Boodschap-Ontvanger met een tekst waar een punt achter kan. Effectieve communicatie draait steeds meer om de context, tot 1-op-1 gepersonaliseerde boodschappen aan toe. Gewoon, omdat het kan.

Communicatie vergt voortdurende afstemming van doelgroepen, kanalen, interactie en toon. Daarvoor zijn vooral mensen nodig die communicatief vaardig zijn (‘communicatie is geen afdeling maar een mentaliteit’). Daarvoor is techniek nodig en daarvoor is een communicatieplan nodig, de juiste mediamix en crossmediale content die mensen bereikt, raakt, bindt en activeert.

Aanbod: wat kan ik voor jou betekenen

Historie: mijn verhaal

    captcha