Alles bij OpenSesame ICT is no-nonsense, ook de (marketing)communicatie die ik in één dagdeel per week voor mijn rekening neem. In 2018 schaarde iedereen zich achter een marketingplan:

  1. Scherpere positionering om meer en betere naamsbekendheid te realiseren (kern- en merkwaarden)
  2. Versterken werving technisch personeel (persoonlijker)
  3. Ondersteuning acquisitie (funnels)

Dat realiseerden we in nauwe samenwerking met Marten Molenaar van Zodan door te kiezen voor één merk: OpenIMS (het product en minder verwarring met bedrijfsnaam OpenSesame ICT), vijf kern- en merkwaarden en een nieuwe website / huisstijl: